Stretta
Tarih: Friday, October 31, 2014 Saat: 5:48 AM

Stretta


Stretta

Gastroozofagial Reflü Hastalığı(GÖRH),sıklıkla mide asidinin nadiren  ise pepsin  safra asidi  gibi diger salgıların ozofagusa (yemek borusu) kaçması sonucu oluşur.Bu kaçışın asıl nedeni ozofagus ve mide arasındaki yoğun kaslardan oluşmuş ozofagus alt sfinkteri adını verdiğimiz  ve sadece lokmalar geçtiği zaman açılan  kapakçık benzeri yapının sürekli açık olmasıdır.

Görüldüğü gibi GÖRH da sorun Ozofagus alt sfinkterinin gevşekliği ve buna bağlı olarak  sıklıkla asidin olmaması gereken yerlere ulaşıp tahrip etmesidir.Hastalığın tedavisi öncelikle ilaçlarla denenmelidir. Proton Pompası inhibitoru (PPI) adını verdiğimiz asid baskılayıcı ilaçlar bu amaçla kullanılan ilk ilaçlardır.Bazı hastalar bir süre ilaç kullanımı sonrasında uzun sure rahatlar.Ancak unutulmaması gereken; asidin sürekli mide de var olacağı ve alt sfinkterin gevşekliğinin devam ettiğidir. Şüphesiz birçok hastada ilacın kesilmesi durumunda, reflü şikayetleri tekrar başlar.

STRETTA

Alt ozofagus sfikterinin yüksek dereceli akımla (RF) belirli noktalardan temas etmesi sonucunda genişlemenin azalması işlemin temelini oluşturmaktadır.


SAGES(Amerikan Cerrahi Endoskopi Derneği ) ve FDA (Amerikan İlaç Kurumu) işlemin GÖRH tedavisinde kullanımını güçlü delillere bağlı  olarak önermektedir

İşlemin kısa ve uzun dönem etkisi aşagıdaki grafikde görülmektedir


                                 Stretta Öncesi                        Stretta Sonrası (6 ay)            Stretta Sonrası  (48ay)
                                       Siyah bar: hergün PPI kullanan hasta, Beyaz bar: PPı kesen hasta 

STRETTA TEDAVİSİ KİMLERE UYGUNDUR

-18 yaş üzeri
-6 aydan uzun süre GÖRH şikayetleri olan
-2 cm ve daha az açıklığı olanlar
-Barrett Ozofajiti Olmayan