Dersler

Akademik YılDönem IVDersin AdıHaftalık Saati
TeorikUygulama
2013-2014GüzSiroz ve Komplikasyonları12
Kronik Viral Hepatitler 1
Asitli Hastaya Yaklaşım1
Diyareye yaklaşım1
İrritabıl barsak hastalığı1
Karaciğer Enzim Yuksekliğine Yaklaşım1
Gastrointestinal Sistem de Yabancı Cisim1
Kabızlık1
Kronik Viral Hepatitler1
Disfajili Hastaya Yaklaşım1
Dispepsi Etyolojisi ve Tedavisi1
GIS Kanaması12

Akademik YılDönem IIIDersin AdıHaftalık Saati
TeorikUygulama
2013-2014GüzSiroz ve Komplikasyonları 2
Kronik Viral Hepatitler1
Otoimmun Hepatitler, Hemokromatozis1
Toksik Hepatitler1
Akut Karaciğer Yetmezliği1
Biluribun Metabolizması ve Sarılıklar1
Çöliak Hastalığı1
GIS Kanserleri1
Ülseratif Kolit1
Crohn Hastalığı1
Karaciğer Kanserleri1
Akut Kolesistit1
Akut ve Kronik Pankreas Hastalıkları2
İnce Bağırsak Hastalıkları1
Peptik Ülser1
Gastroozofagıail Reflü Hastalığı1