Hemoroid

Hemoroid (Basür) normalde anüs de herkes de bulunan damar yastıklarıdır. Bu yastıklar sayesinde dışkı çıkarken anüs de ağrı sıkıntı oluşmaz. Ancak zaman içerisinde bu damarsal yastıkların büyümesi sarkması ile hemoroid hastalığı ortaya çıkar. Adeta bacaklarda oluşan varise benzer şekilde makatta belirgin damarsal yataklar oluşur. Bu genişleme de sıklıkla yapısal etkenler,  kabızlık, ayakta durma gibi faktörler hemoroid oluşumunu etkiler.

Klinik

Hastalık genelde makatta ağrı, şişkinlik dolgunluk hissi, kaşıntı ve kanlı dışkılama şeklinde kendini gösterir

Hemoroidler aşağıda ki gibi sınıflandırılır.

Evre-1: Sürekli içerde

Evre-2:Ikınma ile dışarı çıkıp sonrasında kendiliğinden içeri kaçan

Evre-3: ıkınma ile dışarı çıkıp parmakla içeri itilebilen

Evrer-4: sürekli dışarda olup, içeri itilemeyen

Tedavi

Hemoroid evrelerine göre planlanır.

Evre 1-: İlaç tedavisi

Evre-2: İlaç tedavisi ve/veya endoskopik tedaviler

Evre-3:Endoskopik Tedavi ve/veya Cerrahi tedavi

Evre-4: Cerrahi Tedavi

Endoskopi tedavi olarak sıklıkla Laser Koagulasyon,  Band Ligasyonu ve  Skleroterapi kullanılabilir. Band Ligasyonu bu yöntemlerin en etkilisi olup gereğinde 2-3 seans yapılarak hemoroidler temizlenir. İşlem yaklaşık 20 dk sürer. Liv Hastanesinde ve muayenehanede başarı ile bu işlemi yapmaktayız.

İç hemoroid pakeleri
Hemoroidlere band ligasyonu uygulaması