Kolonoskopi

Kolonoskopi işlemi makattan girilerek tüm kalın bağırsakların değerlendirilmesi ve terminal ileum dediğimiz ince bağırsakların son kısmının incelenmesidir. İşlem sırasında bağırsakların iyi değerlendirmesi için hava verilir ki bu durum işlemin ağrılı olmasına yol açmaktadır. Ancak işlem sırasında oluşacak sıkıntılı durumların asgariye indirilmesi hatta hiç olmaması hekiminize bağlı olduğunu unutmayın. İşlem sadece tanı amaçlı değil diğer tüm endoskopik işlemlerde olduğu gibi polip (kanser öncülü lezyonlar), biyopsi alınması, kanayan yerlerin koagule edilip kanamanın durdurulması gibi birçok tedavi amaçlı girişimlerin yapılmasına da imkân sağlar.