Reflü Hastalığı

Gastroozofagial Reflü Hastalığı(GÖRH)

Sıklıkla mide asidinin nadiren  ise pepsin  safra asidi  gibi diger salgıların ozofagusa (yemek borusu) kaçması sonucu oluşur.Bu kaçışın asıl nedeni ozofagus ve mide arasındaki yoğun kaslardan oluşmuş ozofagus alt sfinkteri adını verdiğimiz  ve sadece lokmalar geçtiği zaman açılan  kapakçık benzeri yapının sürekli açık olmasıdır.Aşağıda ki resim de görüldüğü üzere bu sfinkter dediğimiz kapakçık benzeri yapının tam dışında çepecevre diafram kası bulunmaktadır ki ( yani yemek borusu bu kası delerek geçer ve mide ye ulaşır) bu kasın yetersiz tonusu asıl açıklığın nedenidir.Açıklığın boyutunun 3 cm üzeri olmasına ise Hiatal Herni (Mide Fıtığı) demekteyiz.

Klinik;
Kuru öksürüğünüz , boğazda gıcık hissiniz, yutma güçlüğünüz, gögsünüzde yanma ve ağrınız gibi şikayetler Gastroozofagial Reflü Haastalığının belirtileri olup hızlıca bir hekime başvuralım lütfen.

Tanı;
Bu konu ile ilgili pH metre ve Manometre modülünde detaylı bilgiler vermeye çalıştım.O bölümden okuyabilirsiniz.

Tedavi;
Görüldüğü gibi GÖRH da sorun Ozofagus alt sfinkterinin gevşekliği ve buna bağlı olarak  sıklıkla asidin olmaması gereken yerlere ulaşıp tahrip etmesidir.Hastalığın tedavisi öncelikle ilaçlarla denenmelidir. Proton Pompası inhibitoru (PPI) adını verdiğimiz asid baskılayıcı ilaçlar bu amaçla kullanılan ilk ilaçlardır.Bazı hastalar bir süre ilaç kullanımı sonrasında uzun sure rahatlar.Ancak unutulmaması gereken ; asidin sürekli mide de var olacağı ve alt sfinkterin gevşekliğinin devam ettiğidir.


Gevşek alt ozofagus sfikteri (Hiatal Herni, Mide Fıtığı)

Şüphesiz  birçok hastada ilacın kesilmesi durumun  reflü şikayetleri tekrar başlar. Bu hastalarda tedavi için iki seçenek düşünülebilir.