pH Metre

Gastroozofagial Reflü Hastalığı nasıl oluşur?
Yemek borusu gıdaların mideye ulaşmasını sağlayan son derece sağlam hücrelerle kaplı bir yoldur. Yemek borusunun mide ile birleştiği yerde yutma esnasında lokmaların mideye geçmesine izin veren sonrasında ise kapanıp bu gıdaların ve mide asidinin geri kaçmasını önleyen kapakçık benzeri kaslardan oluşmuş (alt ozofagus sfinkteri) bir yapı mevcuttur. GÖRH da bu kapak sistemi sürekli açık olduğu için geri kaçaklar oluşur. Mide asidi, safra gibi etkenler yemek borusu, soluk borusu, ağız, orta kulak yolu ve ses telleri gibi organları tahrip ederek GÖRH şikâyetlerini oluşturur. Uzun yıllar içerisinde düşük olasılıkla olsa da tedavi edilmeyen GÖRH’ nın kansere yol açabileceği unutulmamalıdır.

Tanı Nasıl Konulur 
Ozofagogastroskopi
PPI testi
Bravo pH metre
İmpedans
Yüksek Rezolusyonlu Manometre

PPI testi;Son derece basit bir test olup şikayetlerin PPI dediğimiz ( lansoprazol, pantoprazol….gibi) ilaçları aldıktan yarım saat sonra iyilşemesi durumunda reflü tanısına şiddetle yaklaşılır. Kolaylığı ucuzluğu yanında kişnin algısına bağlı olması numerik değerlendirilememesi kullanımını sınırlar

Bravo pH metre
Ozofagogastroskopi sonrasında; yemek borusu alt uç da gevşeklik ve asid kaçağına bağlı olarak yemek borusunda erozyon denilen yaralar görülebilir. Bu durumda tanı kesin bir şekilde konulabilir. Ancak bazı durumlarda yemek borusuna kaçan asidin varlığını matematiksel olarak dökümente etmek gerekir ki pH metre testi bu amaçla kullanılır. Burundan takılan kablolarla klasik pH metre testi yapılabilir ancak Bravo pH metre gastroskopi sırasında yemek borusuna iliştirilen bir kapsül ve bel kemerine takılan cep telefonu benzeri alıcının kablosuz olarak bilgileri paylaşması ile yapılmaktadır. Burundan kablolar takılmaması, testin 48 saate kadar uzatılabilmesi hasta konforu ve tanı kesinliği açısından oldukça anlamlıdır.

Kimlere yapılmalı;
- Tanı güçlüğü olan hastalar ( ozofagus da yaralar olmayan h.)
- Endoskopik veya Cerrahi tedavi planlanan hastalar
- Tedaviye dirençli hastalar

Empedans
SON YILLARIN EN ÖNEMLİ GELİŞMESİ DİYEBİLİRİZ….

GÖRH  da sorun sıklıkla asidin kaçmasıdır. Ancak bazı hastalar reflüsü olmasına rağmen asid baskılayıcı ilaçlardan fayda görmezler veya pH metre testi normal çıkabilir. Asid baskılayıcı ilaçalr alır hasta ve buna rağmen düzelme olmaz. Bu hastalarda sıklıkla reflü nedeni asid değil alkali sıvılardır ( safra pepsin..) ve ancak Empedans testi ile tanı konulabilir.

Açıkcası reflü ilaçları almış, PPI dediğimiz ilaçları almış ama hala şikayetleri süren (öksürük, boğaz ağrısı gibi…) pH metre si normal çıktığı için doktoru tarafından psikiyatri servisine yönlendilen bir çok hastam oldu ve Empedans testi sonrası alkali ya da zayıf asid reflüsü olduğunu tespit ettik…
Benzer bir tablo içerisinde isek DİKKAT

Yüksek Rezolusyonlu Manometre
Manometre testinde amaç ozofagus basınçlarını ölçerek ozofagusun kaslarının normal çalışıp çalışmadığını belirlemektir. Yutulan lokmaların yemek borusundan ileri doğru hareket etmesi bu kasların yeterli kasılmasına bağlıdır. Özellikle yutma güçlüğü olan hastalarda ve GÖRH da endoskopik veya cerrahi müdahale öncesinde yapılmalıdır